UBND xã Gia Xuân tổ chức Hội Nghị triển khai Kế hoạch thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn xã Gia Xuân năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025; Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025; Công văn số 222/LĐTBXH-VL ngày 31/01/2023 về việc thực hiện tiểu dự án “Hỗ trợ việc làm bền vững” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 về quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu về dân cư và triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 12/10/2023 của UBND huyện Gia Viễn về việc triển khai Kế hoạch thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động trên địa bàn huyện Gia Viễn.

Ngày 25/10/2023. UBND xã Gia Xuân tiến hành tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn xã Gia Xuân năm 2023. Địa điểm tại Hội trường UBND xã. Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND -UB MTTQ, các Đ/c cán bộ, công chức,  các Đ/c Bí thư các chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, các ông bà trưởng thôn trên địa bàn xã.

 Đ/c: Bùi Quang Cảnh – PBT - CT – UBND xã. Chủ trì hội nghị. Được sự phân công của đồng chí chủ trì hội nghị, đồng chí Bùi Thị Điềm Công chức Lao động – Thương binh và Xã hội xã thông qua Quyết Định: Về việc thành lập Tổ công tác của UBND xã triển khai thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn xã năm 2023. Gồm 14 thành viên đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng. Sau đó đồng chí thông qua nội dung kế hoạch, về mục đích yêu cầu, nội dung thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin, phương pháp thực hiện, thời gian bắt đầu thực hiện, bắt đầu từ ngày 26/10/2023, hoàn thành xong trước ngày 30/11/2023. Thời gian cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin người lao động trên địa bàn hoàn thành xong trước ngày 15/12/2023. Đối tượng cần cập nhật là toàn bộ người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn xã.

Sau khi nghe nội dung của kế hoạch, Quyết Định thành lập tổ công tác, các đại biểu đều đồng tình nhất trí với nội đã triển khai, xong các đại biểu có thêm một số ý kiến ở các mục trong phiếu điều tra còn chưa con chưa hiểu  đề nghị hội nghị, giải thích cũng như có sự thống nhất về cách làm tránh nhầm lẫn sai sót, các đại biểu cũng đề nghị với đài truyền thanh xã tăng cường thông tin trên hệ thống truyền thanh để cán bộ, nhân dân biết nắm được để thuận tiện cho các điều tra viên khi đến thu thập thông tin.

Thay mặt cho UBND xã Đ/c: Bùi Quang Cảnh – PBT - CT,  UBND xã chủ trì hội nghị,  đã tiếp thu, và giải trình một số ý kiến của đại biểu về dự hội nghị đồng thời đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên: Đề nghị các ông trưởng thôn là điều tra viên ở các thôn nắm chắc các hướng dẫn đã được tập huấn ở huyện cũng như sự thống nhất tại hội nghị về các nội dung, phương pháp điều tra, nếu làm sai sẽ không nhập vào dữ liệu được là phải làm lại, thôn nào rộng, nhiều phiếu thì đồng chí trưởng thôn có trách nhiệm trưng dụng thêm người điều tra. Đề nghị công an xã cung cấp các dữ liệu thông tin về cá nhân trong độ tuổi để thuận tiện cho các điều tra viên cập nhật vào phiếu, Đề nghị các đồng chí trong tổ công tác phụ trách địa bàn thường xuyên nắm bắt về tình hình, tiến độ điều tra của các thôn, báo cáo kịp thời những thuận lợi, khó khăn  về UBND xã (qua Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách Lao động – TB&XH). Đài truyền thanh xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân biết sẵn sàng, chủ động cung cấp thông tin cho điều tra viên. Các hội đoàn thể trong xã tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên của hội mình thực hiện. Giao đồng chí Công chức Lao động – Thương binh và Xã hội xã Tổ phó chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn điều tra viên tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động cư trú trên địa bàn xã. Phối hợp với Công chức Tài chính – Kế toán phân bổ kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia. Tổng hợp kết quả thu thập, cập nhật thông tin về người lao động của các thôn, báo cáo UBND huyện theo quy định. Thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động trên địa bàn xã.

 Sau ½ ngày làm việc với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

anh tin bai

Hình ảnh: Toàn cảnh hội nghị

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập