UBND xã Gia Xuân tổ chức Hội Nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, HĐLĐ và đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

Thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên  chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Công văn số 834/SNV-QLCCVC ngày 07/11/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động;

Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND  huyện Gia Viễn về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn;

Ngày 06/12/2023. UBND xã Gia Xuân tiến hành tổ chức hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán  bộ, công chức, viên chức, HĐLĐ và đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn    đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

  Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND -UB MTTQ, các Đ/c các đồng chí công chức, viên chức

Đ/c: Bùi Quang Cảnh – PBT - CT – UBND xã. Chủ trì hội nghị, đã quán triệt các văn bản, quy định, hướng dẫn của việc đánh giá xếp loại công chức viên chức, HĐLĐ năm 2023

Sau khi nghe nội dung các văn bản quy định, hướng dẫn việc đánh giá xếp loại công chức năm 2023. Từng đồng chí công chức đã thông qua bản kiểm điểm của bản thân, sau đó là việc tham gia đóng góp, nhận xét, đánh giá cho từng cá nhân, về ưu điểm, khuyết điểm, những điểm tồn tại để có biện pháp khắc phục cho những năm tiếp theo. Qua việc nhận xét đánh giá của đồng nghiệp cũng như đánh giá nhận xét, đánh giá của lãnh trực tiếp quản lý. Các cá nhân đều đồng tình nhất trí tiếp thu các ý kiến đóng góp nhận xét và hứa sẽ khắc phục những điểm yếu phát huy những điểm mạnh, tiếp tục học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nhằm hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Về kết quả đánh giá 8/8 đồng chí đạt kết quả, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ

 Sau ½ ngày làm việc với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thẳng thắn, hội nghị đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

anh tin bai

Hình ảnh: Đ/c: Bùi Quang Cảnh – PBT - CT – UBND xã. Chủ trì hội nghị và các Đ/c đại biểu, công chức về dự hội nghị

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập