image banner
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08 29/10/2021 Luật sửa đổi BS một số điều của luật công chức và viên chữc
Lượt xem: 232
09 29/10/2021 Luật khiếu nại
Lượt xem: 162
10 29/10/2021 Luật Tố cáo
Lượt xem: 137
12 29/10/2021 Luật tiếp công dân
Lượt xem: 117
13 29/10/2021 Luật nghĩa vụ Quân sự
Lượt xem: 124
07 29/10/2021 Luật cán bộ công chức và viên chức
Lượt xem: 107
16 29/10/2021 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
Lượt xem: 145
16a 29/10/2021 Luật sửa đổi bổ sung Luật xư lý vi phạm hành chính 2020
Lượt xem: 147
18 29/10/2021 Luật Phổ biến Giáo dục pháp luật 2012
Lượt xem: 105
20 29/10/2021 Luật cư trú
Lượt xem: 112
12
image banner