Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
Số ký hiệu văn bản 15
Ngày ban hành 29/10/2021
Ngày hiệu lực 29/10/2021
Trích yếu nội dung Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 15.-thong-tu-04.pdf